Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η παροχή πάσης φύσεως ψυχοθεραπευτικής φροντίδας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο θεραπείας.

Ιδρυτής και Πρόεδρός του είναι ο Σπύρος Ανθουλάκης.

Επιστημονική Υπεύθυνη η σύζυγός του, Φωτεινή Τσουκνίδα – Ανθουλάκη.

Η έκδοση του παρόντος ημερολογίου συμβολίζει την παρθενική απόπειρα του Ινστιτούτου, για μια ουσιαστική κινητο-ποίηση όλων, με ορίζοντα ένα γόνιμο και δημιουργικό έτος, μεστό σε σπορο-συνδέσεις και εορτασμό διαχρονικών αξιών με κείμενα της επιστημονικής υπευθύνου του Ινστιτούτου.

Να έχει ευχαριστιακούς καρπούς η σπορά όλων μας!